GÜVENLİ VE KONFORLU MEKANLAR

HİZMETLERİMİZ

ABT Tasarım için, doğal ve kültürel kaynakları ve fiziksel çevreyi insan yararı, mutluluğu, güvenliği, sağlığı ve konforu için estetik ve bilimsel ilkeler çerçevesinde ele alan, mekan ve yaşam ortamı oluşturan, biyoçeşitliliği destekleyen arazi planlaması, tasarımı, yönetimi, korunması, onarılması ve denetlenmesi konularını kapsayan, Peyzaj Plantasyon projeleri, Sert Zemin Alpikasyon Projeleri, Otomatik Sulama Projeleri ve 3 Boyutlu sunum hizmetleri veren bir şirkettir.